Marino de Siati
Musiker (dragspel). Pseudonym?
Skivinspelningar
Kristall
Livet i Finnskogarne / Marino de Siati, dragpel (Insp. 08.1934) / 1229 / *
Hammarforsens brus / Marino de Siati, dragpel (Insp. 08.1934) / 1229 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga