Märta Ottosson
Sångerska.
Skivinspelningar
H.M.V.
Aptitkupletten (Ur; op "Tiggarstudenten") / Ork. (Insp. 25.05.1923) / X 1842 / *
Manuela-valsen / Ork. (Insp. 25.05.1923) / X 1842 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga