Marianne Mörner (14.05.1895 - ??)

Sångerska (sopran). Studerade till en början konst vid Tekniska skolan i Stockholm och Konstindustriskolan. Började studera sång 1918 i München och därefter i Milano och London. Suderade också som Jenny Lind-stipendiat i Frankrike och Österrike. Debuterade på scen i München och Stockholm 1922 och gjorde sedan flera turnéer i europa och skandinavien. Var också aktiv som pedagog och blev även utnämnd till hovsångaerska 1929.

Skivinspelningar
Columbia
Ave Maria / Märta af Klintberg, piano - Carl Christiansen, obligatcello / 8617 / *
Crusifix / Märta af Klintberg, piano - Carl Christiansen, obligatcello / 8617 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga