Marianne Kjellberg (18.09.1917 - 25.08.1999)
Sångerska. Född i Satlsjöbaden. Syster till Margareta Kjellberg.
Skivinspelningar
Barnparaden
Pelle och Tipp på landet, del 1&2 / Talskiva (Insp. 11.1951) / BP 8 / 

Odeon
En stackars dragbasun / Margareta Kjellberg / Einar Groths ork. / D 5392 / *
Examen i djurskolan / Margareta Kjellberg / Einar Groths ork. / D 5042 / *
Fågeln och domaren / Margareta Kjellberg / Sven Rünos ork. / SD 5548 / *
Hammar-Olles Vals / Margareta Kjellberg / Einar Groths ork. / D 5042 / *
Resan till Lyckebo / Margareta Kjellberg / Einar Groths ork. / D 5392 / *
Smedens lille Per / Margareta Kjellberg / Sven Rünos ork. / SD 5548 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga