Maria Ekeblad (1875 - ??)
Operasångerska (sopran). Utnämd till Hovopera-sångerska [Kgl. Preuss. Hofopernsängerin].
Skivinspelningar
Anker
Abenlied / Armida Senatra, violin (Insp. 1911) / E 9565 /
Auf dem wasser zu singen / / (Insp. 1911) / 9191 /
Ave verum / Carl Stabernach,  Kunstharmonium Mustel (Insp. 1911) / 9454 /
Det är Spaniens land / Piano (Insp. Berlin 07.1910) / 9020 /
En liten fågel satt en gång i furuskog / Piano? (Insp. 1910) / 9018 /
Frühlingsstimmen / / (Insp. 1911) / 9191 /
Gebet der Elisabeth aus der oper "Tannhäuser" / Carl Stabernach, Kunstharmonium Celesta (Insp. 1911) / E 9565 /
Lärkan / Piano? (Insp. 1910) / 9019 /
Mån tro, jo, jo / Piano (Insp. Berlin 07.1910) / 9020 /
Säg mig liten fågel / Piano? (Insp.  1910) / 9019 /
Till Österland vill jag fara / Piano? (Insp. 1910) / 9018 
Will du hålla mig kär / Piano? (Insp. 1910) / 9021 /
Will ingen af er fåglar små / Piano? (Insp. 1910) / 9021 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga