Maja (Maria) Cederborg (17.09.1885 - 15.05.1972)

Skådespelerska. Född Sjöberg i Östersund. Från 1912 gift med Artur Cederborg med vilken hon hade sönerna Björn (f. 1912) och Sven (f.1913).

 Skivinspelningar
Gram. Company
 Amerikabåtens afgång / Axel Högel - Hugo Björne - Artur Cederborg / Talskiva (Insp.  08.11.1915) / 281308 / CRG *

Filmer
1932 Pojkarna på Storholmen

- Till första sidan -
© Svänga-Benga