Lydia Flood
Vissångerska, landsmålarinna m.m. Känd som Jössehäradsjäntan. Kom från Värmland och brukade uppträda på Skansen, ofta med visor av Frederek på Ransätt och Gustaf Fröding.
Lydia Floods fördrag är af något sällsynt godt och hjärtevarmt och hennes ingående kännedom om den värmländska allmogens seder och lif förläner hennes berättelser ett stort värde. (Ur IDUN 41/1916).

- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga