Lisbeth Stahl
Textförfattarinna. Gift med Felix Stahl.
Musikaliska alster
Där hemma - därhemma ~ M: Werner Scharfenberger
Jag vill ej se dej mer ~ M: Max Woiski
Lazzarella ~ T: L.S. - Rick Holmson M: Domenico Modugno
Lilla Näktergal (Kleine Nachtigal) ~ M: Gerhard Winkler
Min dröm blev sann ~ M: Robert Allen
Mången gång (Many times) ~ M: Felix Stahl
Onkel Charlie från Minnesota ~ M: Kai Ewans
Vita syrener (Weisser holunder) ~ M: Th. Möhrens
Zigenarbarn ~ M: Irving Berlin

- Till första sidan -
© Svänga-Benga