Linnéa Schelén
Sĺngerska.
Skivinspelningar
Cupol
Midsommarminnen frĺn Strömbacka / Gösta Bäckelin / Philip Widéns ork. (Insp. 01.02.1951) / 4478 /
Sommarkväll pĺ Ackeberg / Gösta Bäckelin / Philip Widéns ork. (Insp. 01.02.1951) / 4478 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga