Lill Norvi
Sångerska.
Skivinspelningar 
Musica
Amor på jakt / Sam Samsons ork. (Insp. 13.10.1949 kl. 09.00-09.45) / A 3109 / 
Önskan / Sam Samsons ork. (Insp. 13.10.1949 kl. 09.00-09.45) / A 3109 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga