Lillemor Husberg
Skivinspelningar 
Tal och ton
Kajsa och Snurran få storfrämmande / Sven Anér / Talskiva / 10.1930 / 87 / 
Kajsas och Snurrans första skoldag / Piano? (Insp. 10.1930) / 86 /
Kajsas och Snurrans Stockholmsresa / Lillemor Husberg / Talskiva / 10.1930 / 87 / 
Kajsas och Snurrans äventyr / Piano (Insp. 10.1930) / 86 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga