Lillemor Björnstad
Skådespelerska.
Skivinspelningar
Sagoton
De fyra musikanterna I&II / Berättare: Lillemor Björnstad / Åke Nygren - Olof Thunberg (Insp. 11.06.1954) / 210 / *
Hans och Greta I&II / Berättare: Åke Nygren / Lillemor Björnstad m.fl. (Insp. 10.06.1954) / 207 /
Prinsessan på ärten I&II / Berättare: Åke Nygren / Lillemor Björnstad - Monica Nielsen - Olof Thunberg / (Insp. 10.06.1954) / 208 /
Rödluvan I&II / Berättare: Åke Nygren / Lillemor Björnstad - Monica Nielsen - Olof Thunberg / (Insp. 10.06.1954) / 206 /
Snövit I / Berättare: Åke Nygren / Lillemor Björnstad (Insp. 12.06.1954) / 214 /
Törnrosa I / Lillemor Björnstad / Talskiva (Insp. 12.06.1954) / 215 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga