Lewi Pethrus (1884 - 24.09.1974)

Ledare inom pingströrelsen och författare. Född i Västra Tunhems socken i Västergötland av religiösa föräldrar. Arbetade som ung i Norge och studerade sedan ett år vid Betelseminariet i Stockholm. Blev därefter pastor i baptistförsamlingen i Lidköping 1906 - 11. Blev efter det föreståndare för sjunde baptistförsamlingen Filadelfia i Stockholm som uteslöts ur Svenska Baptistsamfundet 1913 och blev en fristående pingstförsamling. Han fick en ledande ställning inom rörelsen och startade de flesta av de företag som rörelsen fortfarande har. Han var också en av iniativtagarna till KdS. Dessutom var han en produktiv författare som gav ut predikoskildringar, memoarer och reseskildringar. Som författare till andliga sånger är han mest känd för "Löfena kunna ej svika".

Litt: Sånger och sångare (Stig Hällzon, Gospel media, 2008) *

Skivinspelningar 
Hemmets Härold
Den oundvikliga flyttningen / Talskiva (Insp. 04.1931) / XS 1 / 
Erfarenhetens vittnesbörd / Talskiva (Insp. 04.1931) / XS 2 / 
Jesus i krubban / Talskiva (Insp. 28.09.1945) / X 38 v2 / *
Löftena kunna ej svika / Talskiva (Insp. 25.02.1941) / X 145 / *
Tack till Sverige / Talskiva (Insp. 25.02.1941) / X 134a / *

Polyphon
Den oundvikliga flyttningen / Talskiva (Insp. 04.1931) / XS 43114 / 
Erfarenhetens vittnesbörd / Talskiva (Insp. 04.1931) / XS 45133 / *

Tal och ton
Kristus, vår predikan / Talskiva / 26 / *

Musikaliska alster
Löftena kunna ej svika 


- Till första sidan -
© Svänga-Benga