Lars Gunnar Perne (1922 - 72)

Sketchförfattare. Medverkade vid Scalarevyerna 1947 - 55 och i radioserien "Lilla Varietén". 24 av hans sketcher gavs ut i två häften 1954 - 55. Yngre bror till Nils Perne.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga