Lars Madsén (19.06.1904 - 23.12.1974)

Legendarisk radioman, författare och regissör. Född i Vänersborgstrakten. Han blev fil. mag. 1932 och kom till Radiotjänst 1933, rekryterad av radiochefen Dymling för att tjänstgöra som hallåman och amanuens vid radioteatern. Han blev sedan kvar på radion i 36 år. Bland tidiga produktioner kan nämnas radioserierna Familjen Björck och Optimisten och Pessimisten. Annars blev han särskilt känd för sina reportage om svensk folkliv i olika delar av Sverige. Han fortsatte att arbeta med programverksamhet i både radio och tv även efter pensioneringen från radion 1969 och ägnade sig också åt målning, författarskap och föreläsningsverksamhet. Under en föreläsningsturné råkade han ut för en svår bilolycka, från vilken han inte återhämtade sig utan avled 1974. Han var far till skådespelerskan Lena Madsén (f. 1934).


- Till första sidan -
© Svänga-Benga