Lars Helander (1906 - 63)

Lars HelanderRevymakare och textförfattare från Borås. Arbetade på mantalskontoret i Borås. Gjorde sin första revy 1929 och den sista 1962, inalles 73 st.

Musikaliska alster
Ann-Mari och Olle (1952) ~ M: William Lind

- Till första sidan -
© Svänga-Benga