Lars "Tjadden" Hällström (07.11.1923 - 05.12.2000)

Revyskådespelare. Född i Norrköping. Var kamrer på ett bryggeri och spelade amatörrevy fram till 1952 då han blev artist på heltid och uppträdde med Tre Gags. Tillsammans med journalisten Lennart Anderzon (1927 - 89) skrev han ett 100-tal revyer och krogshower. Under flera år arbetade Tjadden för Ragnar Klange, först som författare och därefter som skådespelare i revyerna. I slutet av 1950-talet var han också turnéledare och när Ragnar Klange slutade med sina revyer i början av 1960-talet tog Tjadden över ensamblen och detta blev Tjaddenrevyerna. Den första kom att heta "Tusen och ett skratt". Han var gift med Gunnel Andersson med vilken han hade dottern Gunilla.

Litt: Tjadden. Artist i folkhemmet (Ingemar Petri, Wiken 1993) *

Här hittar du en hemsida om "Tjadden".

Skivinspelningar
Cupol
En äkta stockholmare / Talskiva (Insp. 11.1955) / 4965 / (Debutinspelningen) *
Ljus och lykta / Östen Askegårds ork. (Insp. 11.1955) / 4965 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga