Lars Billgren
Skivinspelningar
Avanti
Joe Hill / Maxim Sempel, flygel / 1 / * 

H.M.V.
Blir du min (Be my  love) / Åke Jelvings ork. (Insp. 17.04. kl. 12 - 15) / X 7708 /
Tills vi ses igen (I'll see you again) / Åke Jelvings ork. (Insp. 17.04. kl. 12 - 15) / X 7708 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga