Knut Jarlow (31.08.1898 - 03.01.1971)
Skådespelare, direktör. Född i Trollhättan.
Skivinspelningar
Columbia
Agatons giftermål / Jullan Kindahl - Edvard Persson / Talskiva - dragspel (Insp. 24.05.1930) / *
Betfältet / Edvard Persson / Talskiva (Insp. Hbg. 24.05.1930) / DS 558 /
De flitiga murarna, del 1&2 / Edvard Persson / Talskiva (Insp. 11.1930) / DS 616 / 
Egen härd är guld värd, del 1&2 / Edvard Persson / Talskiva? (Insp. 11.1930) / DS 614 /
Funkis, del 1 / Edvard Persson -  John Degerberg / Talskiva (Insp. 05.1931) / DS 642 /
Kruses korvar dom ä' allra bäst / Ork. (Insp. 02.05.1931) / DS 644 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga