Knut Frankman (22.12.1878 - 1951)
Skådespelare. Född i Stockholm. Gift till 1934 med ?? och hade dottern Eva (f. 1915)

Filmer
1935 Bränningar
1935 Flickor på fabrik
1938 Vingar kring fyren

- Till första sidan -
© Svänga-Benga