Klas-Einar Ström
Sångare.
Skivinspelningar
Columbia
När solen går ner, går månen opp / Georg Enders ork. / 8655 / *
Buddah / Georg Enders ork. / 8655 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga