Kjellströmska kvartetten

Kammarmusikgrupp bildad 1911 och som ursprungligen bestod av herrar Sven Kjellström (1:a violin), Axel Runnquist (2:a violin), Carl Lindhé (violoncell) samt Fritz Johansson (altviolin). Man gav konserter i både Stockholm och landsorten.

Ett verkligt kulturellt betydande pionjärarbete uträttar den iniativkraftige ledaren, Sven Kjellström, och hans skara i Norrland där varje år hålls en sk. Lapplandsvecka med konserter i Narvik, Kiruna och Malmberget och en Lulevecka med konserter i Luleå och omkringliggande orter (Ur tidskriften Scenen 17/1920).
Kjellströmska kvartetten 1920:
Sven Kjellström, Einar Grönvall, Gösta Björk och Carl Christiansen


- Till första sidan -
© Svänga-Benga