Kjell Gavell-Blumenthal (1909 - ??)
Kompositör. Son till Ida Gawell-Blumenthal. Verksam inom restaurangbranchen
 
Musikaliska alster
Det som en gång förgått (1935) ~ 
The kitten band (1931) ~
Regn ~

- Till första sidan -
© Svänga-Benga