Kerstin Härröd (20.01.1920 - )

Sångerska född i Kragenäs i Bohuslän. Kom till Stockholm på 1940-talet och arbetade som kontorist. Gjorde sina första skivinspelningar 1946 men hade bara sjungandet som bisyssla. Gjorde bara tre skivor i eget namn samt medverkade i kören på en inspelning. Från 1963 gift med Gösta Jensen. Nedan en annons ur tidningen Bohusläningen 09.06.1956.

Skivinspelningar
HMV
Förlåt (Forgive) / Åke Jelvings ork. (Insp. 16.12.1953) / X 7952 / 
I min blå landå (I'm a fool to care) / Åke Jelvings ork. (Insp. 22.10.1954) / X 8517 / *
Mången gång / Åke Jelvings ork. (Insp. 16.12.1953) / X 7952 / 
När får jag se dej igen (Blues in advance) / Åke Jelvings ork. (Insp. 20.02.1953) / X 7872 / *
Premiär (Fascination) / Åke Jelvings ork. (Insp. 22.10.1954) / X 8517 / *
Älskling / Åke Jelvings ork. (Insp. 20.02.1953) / X 7872 / *

Odeon
Kom snart tillbaka / Gunnar Thim (Kerstin Härröd - Ingegerd Wassing - Wera Frykholm) / Åke Jelvings ork. (Insp. 28.09.1956) / SD 5882 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga