Kerstin Bergström
Sångerska. Från Göteborg? Förstapristagarinna i Göteborgs jazzsångtävlan.
Skivinspelningar
Sonora Swing
Alice blue gown / Åke Fagerlunds ork. (Insp. 21.11.1940) / 518 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga