Karl Williams (05.11.1881 - 18.05.1947)

Textförfattare, tidningsman och folklivsskildrare. Också känd som "Kalle i Dalen". Född i Ryd, Hamneda, Småland. Studerade i Jönköping, Gävle och Sollefteå och reste 1903 till Amerika där han reste omkring tillsammans med författaren Sigge Strömberg och samlade stoff till kommande böcker. Återkom till Sverige 1907 och arbetade som kåsör och journalist på olika tidningar och startade, tillsammans med Sigge Strömberg, tidningen "Allt för alla".

 Musikaliska alster
 Flickorna i Småland ~ M: Finns ett tiotal olika melodier bl.a. av Felix Körling, Annie Pettersson m.fl.
 Visa i slåttertid ~ M: Lennart Kjellgren

- Till första sidan -
© Svänga-Benga