Karl Severin 1895 - 1953)
Musiker (fiol och trumpet) och orkesterledare. Ledare för kapellet "Kryssprickarna" från Göteborg.

Musikaliska alster
En afton vid Mjörn (1952) ~ T: Fritz Gustaf
Träskopolka ~
Tänk så nära det var ~ 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga