Karl Gustav Ossiannilsson (1875 - 1970)

Textförattare. Skrev dikter som hyllade kraftmänniskor och imperialister men också natur- och kärlekslyrik. Skrev också historiska underhållningsromaner.

Musikaliska alster
Morgon ~ M: Ejnar Eklöf
Sveriges flagga ~ M: Huga Alfvén

- Till första sidan -
© Svänga-Benga