Karl Nilheim (18.01.1909 - 19.03.1983)

Musiker (violin), konsertmästare. Född i Stockholm som Karl Nilsson. Gick Kungl. Musikkonservatorium 1925 - 29. Engagerad hos Karl Gerhard 1931 - 36 och spelade i Hanns Bingangs radiodansorkester 1934 - 35. Kom till Håkan von Eichwalds dansorkester 1936. Anställdes i Sune Waldimirs radiodansorkester 01.11.1941 och var sedan anställd vid radion fram till pesioneringen 1974. Han spelade också i mindre orkestrar och var flitigt anlitad som studiomusiker under 1950- och 60-talen. Gjorde några skivinspelningar under eget namn på 1950-talet. Använde pseudonymen Calle Nilo. Gift med Karin Aurell och far till Unn Nilo och skådespelerskan Lis Nilheim (f. 1944).

Skivinspelningar
Decca
Kycklingpolkan / Calle Nilos ork. (Insp. 16.07.1954) /

Filmer
1939 Vi på Solgläntan Mus.
1947 Sången om Stockholm Mus.
1938 Storm över skären Mus.
1940 Frestelse Mus.
samt reklamfilmer Mus.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga