Kalle [Calle] Karlsson
Sångare. Pseudonym? Låter inte direkt som någon skolad sångare!
Skivinspelningar 
Polyphon
De' går jag aldrig iland me' / Dragspelsduett (Insp. 03.1932) / NS 99171 / *
På ??? gården / Dragspelsduett (Insp. 03.1932) / NS 99171 / *
På kryss och läns / Henrik och Nisses dragspelsduett (Insp. 03.1932) / NS 99166 / *
Än finns det hopp / Henrik och Nisses dragspelsduett (Insp. 03.1932) / NS 99166 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga