Karl Karlsson (1857 - 1928)

Bondkomiker. Känd som Kalle i Knektås. Född i Ulricehamn. Flyttade med föräldrarna till Borås och där gick han Tekniska elemntarläroverket och tog examen 1876. Arbetade sedan som bokhållare vid Ulricehamns järnväg fram till 1882 då han i stället började arbeta vid Statens Järnvägar. Kom sedan till Stockholm i början av 1890-talet. Gjorde där sitt första offentliga framträdande som underhållare hos Qvartettsångarförbundet 1892. Detta gjorde att han blev känd och fick fler engagemang. han fortsatte dock att arbeta som stationsskrivare vid Stockholm Norra och hade bondkomiken som ett extraknäck.


Skivinspelningar
Nicole
Beväringen visa / Piano (Insp. 1904) / 7217 / Enkelsidig 7"
Carl XVde å beväringen / Talskiva (Insp. 1904) / 7274 /
Den ärlige och lydige betjenten (Insp. 1904) / 7277 /
Elektris / Talskiva  (Insp. 1904) / 7220 / Enkelsidig 7"
Han som höll kongen mä potäter / Talskiva (Insp. 1904) / 7276 /
Jon i Stabhult / Talskiva (Insp. 1904) / 7222 / Enkelsidig 7" *
N:o 14 Björn / Talskiva  (Insp. 1904) / 7218 / Enkelsidig 7"
När döve boneckeen sålde rågen / Talskiva (Insp. 1904) / 7275 /
Prästens sogga / Talskiva  (Insp. 1904) / 7219 / Enkelsidig 7"
Soffi å Soffi / Piano  (Insp. 1904) / 7221 / Enkelsidig 7"
Ärje Kroken / Talskiva (Insp. 1904) / 7273 /

- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga