Karl-Edvard Jeppson
Kompositör och sångare
Skivinspelningar
Cupol
Snapphanevalsen / Dragspelsork. (Insp. Ljungbyhed 07.06.1955) / 1025 / *

Musikaliska alster
Snapphanevsalsen ~ T: B. Johnsson
Sösdalamarschen ~ 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga