Karikatyrer av några amerikanska orkesterledare 1945
Bilder ur Estrad 7/1945Benny Goodman


Artie ShawBob Crosby


Tommy DorseyJimmie Lunceford


Red Norvo- Tillbaka -
- Till första sidan -