Karl Hellgren (1864 - 1905)
Bondkomiker känd som Jeppe Jeppson. Född i Lund. Utbildade sig i unga år till dekorationsmålare. Började uppträda på varietéer och och restauranger på 1890-talet. Började turnera och kom så småningom till Stockholm och uppträdde på bl.a. Mosebacke. Hans fru drev en matservering i Malmö och Jeppe tog hand om restaurationen och delar av underhållningen vid Hälsingborgs-utställningen 1903. Detta blev dock ett ekonomiskt fjasko, han kollapsade, togs in på S:t Lars i Lund där han avled 1905.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga