Kåre Christer
Sångare. Pseudonym för?
Skivinspelningar
Odeon
Mexico Jim / Sven Rünos dansork. / D 5436 / *
Längtan till Tyrolen / Sven Rünos dansork. / D 5436 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga