Jullan Jonsson (14.12.1882 - 19.04.1948)
Film- och teaterskådespelerska. Född som Judit Matilda Söderberg i Stockholm. Från 1919 gift med skådespelaren Robert Jonsson.

Filmer
33.333 (1936)
Anna Lans (1943)
Annonsera! (1936)
Blyge Anton (1940)
Bränningar (1935)
Brödernas kvinna (1943)
Den stora kärleken (1938)
En bröllopsnatt på Stjärnehov (1934)
En lyckoriddare (1921)
En piga bland pigor (1924)
En stilla flirt (1934)
Familjens hemlighet (1936)
Fridas visor (1930)
Han, hon och pengarna (1936)
Hans livs match (1932)
Hans Nåds testamente (1940)
Hon eller ingen (1934)
Johan Ulfstjerna (1936)
Klart till drabbning (1937)

Kungen kommer (1936)
Kvinnorna kring Larsson (1934)
Kärlek och kassabrist (1932)
Lyckans gullgossar (1932)
Muntra musikanter (1932)
Mästerman (1920)
När seklet var ungt (1944)
O, en så'n natt (1937)
Sara lär sig folkvett (1937)
Skepparkärlek (1931)
Skråköpings rundradio inviges (1932)
Soliga Solberg (1941)
Styrman Karlssons flammor (1925)
Två man om en änka (1933)
Under falsk flagg (1935)
Vi som går köksvägen (1932)
Vårt bygge – på hem och samhälle (1936)
Ä' vi gifta? (1936)
Äventyret (1936)
-

- Till första sidan -
© Svänga-Benga