Julius Jaenzon (08.07.1885 - 17.02.1961)

Kinematografoperatör och regissör. Född i Göteborg. Använde pseudonymen J. Julius. Utbildade sig till porträttfotograf och började syssla med film 1905. Efter att ha arbetat i Norge (fotograferade norges första spelfilm) och i USA blev han anställd som fotograf och laboratoriechef på Svenska Biografteatern 1910 (som 1919 ombildades till Svensk Filmindustri). Han samarbetade mest med Victor Sjöström och Mauritz Stiller och kom att bli den förste betydande filmfotografen i svensk film. Var aktiv till slutet av 1940-talet. Bror till Henrik Jaenzon. Gift med Margareta Jacobson med vilken han hade döttrarna Ann-Mari och Anna-Greta.
Mer om Julius Jaenzon på Film Sound Sweden


Filmer i tidsordning
1907 Fiskerlivets faror F
1910 Bröllopet på Ulfåsa F
1910 Regina von Emmeritz F
1911 Opiumhålan F
1912 Agaton och Fina F
1912 Bränningar eller Stulen lycka F
1912 De svarta maskerna F
1912 Den tyranniske fästmannen F
1912 Det gröna halsbandet F
1912 Ett hemligt giftermål eller 
     Bekännelsen på dödsbädden F
1912 Farbror Johannes ankomst till Stockholm eller 
     Hvad en glad frukost på Metropol kan ställa till F
1912 Kolingens galoscher (Den stora världsomseglingen 
     eller Hvad skall Engström säga?) F
1912 Laban Petterkvist tränar till Olympiska spelen F
1912 Mor och dotter F
1912 Samhällets dom F
1912 Trädgårdsmästaren F
1912 Två svenska emigranters äfventyr i Amerika F A
1913 Barnet F
1913 De lefvande dödas klubb 
     (Filmen är aldrig visad i Sverigr F
1913 Den moderna suffragetten (Lustspel i 2 akter) F
1913 Den okända (Mimiskt drömspel i 3 akter) F
1913 En pojke i livets strid (Filmen ej distribuerad) F
1913 En skärgårdsflickas roman F
1913 Gränsfolken (Drama i 3 akter) F
1913 Lady Marions sommarflirt (Lustspel) F
1913 Livets konflikter F
1913 Löjen och tårar (Komedi i 2 akter) F
1913 Mannekängen (Filmen sannolikt ej fullbordad) F
1913 När kärleken dödar (Drama i 2 akter med prolog) F
1913 När larmklockan ljuder F
1913 På livets ödesvägar (Skådespel i 4 akter) F
1913 Vampyren (Drama i 3 akter) F
1913 Äktenskapsbyrån (Lustspel i 2 akter) F
1914 Bröderna (Drama i 2 akter) F
1914 Det röda tornet (Drama i 3 akter) F
1914 För sin kärleks skull (Drama i 3 akter) F
1914 Kammarjunkaren F
1914 Skottet F
1914 Stormfågeln F
1915 Det var i maj F
1915 Dolken F
1915 Högsta vinsten F
1915 Judaspengar F
1915 Madame de Thèbes F
1915 När konstnärer älska F
1915 Strejken F
1916 Balettprimadonnan F
1916 Dödskyssen F
1916 Vingarne F A
1917 Alexander den store F
1917 Terje Vigen F
1918 Berg-Ejvind och hans hustru F
1919 Dunungen F
1919 Herr Arnes pengar F
1919 Ingmarssönerna F
1920 Mästerman F
1921 Körkarlen F
1922 Vem dömer F

1923 Eld ombord F
1923 Gunnar Hedes saga F
1923 Karusellen F
1924 Gösta Berlings saga / del I&II F
1924 Livet på landet F
1925 Ingmarsarvet F
1925 Två konungar F
1926 Hon, den enda F
1926 Till Österland F
1927 Förseglade läppar F
1927 Hans engelska fru F
1928 Parisiskor F
1928 Synd F
1929 Hjärtats triumf F
1929 Säg det i toner R F Klipp.
1930 Charlotte Löwensköld F
1930 Fridas visor F Klipp.
1930 För hennes skull F
1930 Ulla, min Ulla R F
1931 Dantes mysterier Bitr. F
1931 Från yttersta skären F
1931 Isabella F
1931 Markurells i Wadköping F
1932 Kärlek och kassabrist F
1932 Sten Stensson Stéen från Eslöv på nya äventyr F
1932 Svärmor kommer F A
1933 En melodi om våren F
1933 En natt på Smygeholm F
1933 Giftasvuxna döttrar F
1933 Två man om en änka F
1933 Vad veta väl männen - F
1934 Klart skepp till drabbning! F
1934 Kungliga Johansson F
1934 Snö och vår i Sollefteå F
1934 Sången om den eldröda blomman F
1935 Bränningar F
1935 Smålänningar F
1936 Bröllopsresan F
1936 Johan Ulfstjerna F
1936 Samvetsömma Adolf F
1936 Äventyret F
1937 Klart till drabbning F
1937 Pappas pojke F
1937 Sara lär sig folkvett F
1937 Vi går landsvägen F
1939 Filmen om Emelie Högqvist F
1939 Valfångare F
1940 En, men ett lejon! F
1940 Stora famnen F
1941 Den ljusnande framtid F
1941 Dunungen F
1941 Göranssons pojke F
1941 Landstormens lilla argbigga F
1942 Livet på en pinne F
1942 Löjtnantshjärtan F
1942 Man glömmer ingenting F
1943 Eld upphör F
1943 Hans Majestäts rival F
1943 Katrina F
1944 Hans officiella fästmö F
1945 Jolanta, den gäckande suggan F
1946 91:an Karlsson. "Hela Sveriges lilla beväringsman" F
1946 Djurgårdskvällar F
1948 Livet på Forsbyholm F
1962 Fåfängans marknad A

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga