Josef Fischer
Musiker.
Skivinspelningar
Gram. Company
Frykdalspolska / Instrumental / Lars Zetterquist (Insp. 23.08.1913) / 287974  / CRG *
Fästpigevalsen / Instrumental / Lars Zetterquist (Insp. 23.08.1913) / 287975 / CRG *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga