Jon-Erik Öst (1886 - 1968)

Musiker (fiol) och kompositör. Riksspeleman. Född i Hassela men uppvuxen i Edsbyn. Bosatte sig i Meselefors utanför Vilhelmina 1936. Började spela fiol i 11-års åldern. Vistades tre år i U.S.A. och gjorde turneer i svenskbygderna. Han var en av Sveriges mest framträdande spelemän under många år och komponerade över 100 melodier varav den mest kända torde vara "Fiolen min". Hela sitt liv ägnade han åt svensk folkmusik och var en speleman med stor teknisk färdighet och medverkade även till bildantet av spelmansförbund och anordnade stämmmor och tävlingar. Gift med Eda (f. Strand) som blev 101 år. När han dog efterlämnade han 12 barn varav de mest kända är Erik Öst, Anna Öst, Ivan Thelmé och Calle Öst. Familjen Öst har kända musikanor ända tillbaka till 1400-talet.

Musikaliska alster
Fiolen min ~
Ranungspolskorna ~

- Till första sidan -
© Svänga-Benga