Jöns Hansson Chronwall (1851 - 1909)

Författare och visförläggare. Skrev visor och romaner. Han gav ut närmare 1000 skillingtryck. Startade 1893 Svenska Visförlaget som efter hans död övertogs av hans bror, viskompositören Martin Chronwall (1856 - 1938) som skrev och gav ut visor fram till 1931.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga