Jan-Olof Lennart Olsson (30.03.1920 - 01.05.1974)

Svensk författare, journalist och redaktör. Född i Stockholm. Känd som Jolo (initialerna i hans namn). Han läste historia vid universitetet och hade ett speciellt intresse för världskrigen. Arbetade som journalist på Dagens Nyheter från 1945 där han skrev under signaturerna Jolo och Ruter Tweed. Han var mycket produktiv och medverkade också flitigt i Sveriges Radio och gav ut ett fyrtiotal böcker. Blev mest känd för romanen De tre från Haparanda och TV-serien Någonstans i Sverige som han skrev manus till. Skrev också, tillsammans med sin hustru, flera böcker, främst reseskildringar från Storbritannien, Irland och USA. Gift med författarinnan Margareta Sjögren-Olsson och med vilken han fick döttrarna Elizabeth och Vibeke. Jolosällskapet bildades till hans minne 1997 och delar årligen ut Jolopriset.

Länk: Jolo-sällskapet


- Till första sidan -
© Svänga-Benga