John Wallin (05.08.1892 - 11.01.1947)
Skådespelare. Född i Göteborg.
Skivinspelningar
H.M.V.
Ett telefonnummer / Talskiva (Insp. Gbg 21.03.1930) / AL 1169 / 
Extra tilldelning (Smussolini) / Vivan Rydkvist - Ernst Samuelsson / Talskiva (Insp. 19.03.1930 - ut. 09.1930) / X 3474 /
Soldatinstruktion / Ernst Samuelsson / Talskiva / X 3434 /
Spritprovet / Ernst Samuelsson / Talskiva / X 3434 /

Filmer
Uppsagd 1934

- Till första sidan -
© Svänga-Benga