Johan Lorenz Österlund (1860 - 1930)
Sångtextförfattare. Använde pseudonymen J.L. Ö-d
Musikaliska alster
Arholmavalsen (1909) ~ M: Albin Carlsson

- Till första sidan -
© Svänga-Benga