Johannes Alfred Hultman (06.07.1861 - 07.08.1942)

J.A. Hultman Predikant och sångare. Född i Hjärtlanda församling i Småland. Utvandrade som barn till USA där han kom att bli verksam som predikant från 1879. Mellan 1906 - 1936 gjorde han resor till Sverige och hans sångstunder blev mycket populära. Han blev känd som "Solskenssångaren" och hans Solskenssånger gavs ut i små häften mellan åren 1910 - 39. Han skrev bl.a. melodin till August Storms text "Tack, o Gud för vad som varit". Han gjorde c:a 180 grammofoninspelningar, den första 1912. Året därpå förbjöd han andra artister att spela in hans Solskenssånger men den dåvarande lagstiftningen kunde inte förhindra detta.

Litt: Solskenssångaren J.A. Hultman (O. Lövgren 3:e uppl. 1971).
Sånger och sångare (Stig Hällzon, Gospel media, 2008) *

Skivinspelningar
BeKa
Barndomsminnet (Ur "Hem och fosterjord") / Ork. (Insp. 1912) / 49306 / *
Den stora vita skaran (Solskenssång Nr 35) / Beka-ork. / 49310 / *
Det är solsken där borta vid kullens topp (Solskenssång Nr 5) / Beka-ork. (Insp. 1912) / 49309 / ¤
Ej silver, ej guld / Beka-Ork. (Insp. 1912) / 49324 /
Ett hem, om än så ringa (Solskenssång Nr 89) / (Insp. 1912) / 49301 / ¤
Glöm aldrig bort de kära (Solskenssång 92) / Piano (Insp. 1912) / 49302 / *
Gören portarna höga! / Piano / 49325 / *
Han brister snart min silvertråd (Solskenssång Nr 26) / Beka-ork. (Insp. Berlin 1912) / 49311 / *
Härliga dag /  Beka-ork. (Insp. Berlin 1912) / 49318 / *
Längtan till fosterjorden (Ur "Hem och fosterjord") / Ork. (Insp. 1912) / 49304 / 
Släpp nu lite solsken in (Solskenssång Nr 113) / Beka-ork. / 49322 / *
Stjärnor i kronan (Solskenssång Nr 38) / Beka-ork. / 49316 / *
Var är ditt hem / Beka-Ork. (Insp. 1912) / 49307 /

Columbia Gram. Co USA
Bromsen drog sin basfiol / 61881 /
Du lilla fågel / J.A. Hultman / 33169 /
En blomma på min moders grav / 91025 /
Han är likadan i dag (Solskenssång Nr 23) / N.Y. 1914 / 5 / 
Hem, hem ofta vi sjunga / 91024 /
Härliga dag / 61887 /
Jag älskar norden / 61873 /
Längtan till fosterjorden / 61879 /
Mer än millionär / 61888 /
När hela jorden sover (Solskenssång Nr 70) / N.Y. 1914 / 5 /
Sköna vår med himmel klar / 61875 /
Släpp nu litet solsken in / 61883 /
Stridssång på harmageddon / 33166 /
Så älskade Gud världen / 61882 /

H.M.V.
Den sista av jordens dagar (Solslenssång nr: 195) / Ork. / X 1774 / *
Det brister en sträng (Solskenssång nr: 200) / Ork. / X 1775 / *
Endast hos Jesus (Solslenssång nr: 258) / Ork. / X 1774 / *
Fiskaresången (Solskenssång No 282) / Ork. (Insp. 28.05.1925) / X 2280 / *
Giv mig vingar, vita vingar (Solskenssång nr: 191) / Ork. / X 1775 / *
Han kommer / (Hjalmar Meissners) Ork. (Insp. 17.09.1931) / X 3864 / *
Han är likadan idag (Solskenssång nr: 23) / Ork. / X 2088 / *
Himmelsk glädje och musik (Solskenssång nr 314) / Ork. (Insp. 18.09.1928) / X 2855 / *
Håll gyllne porten på glänt (Solskenssång nr: 187) / Ork. / X 1776 / *
I dag hjälper Herren / (Hjalmar Meissners) Ork. (Insp. 17.09.1931) / X 3864 / *
Jag har ett hem så skönt, så stort (Solskenssång Nr 251) / Ork. (Insp. 05.1923) / X 1777 / *
Jag sjunger ändå (Solskenssång No 148) / Ork. (Insp. 28.05.1925) / X 2280 / *
Jag vandrar igenom skuggornas dal (Solskenssång nr: 334) / Ork. (Insp. 18.09.1928) / X 2913 / *
Jag är en främling (I'm a pilgrim / Solskenssång nr: 198) / Ork. / X 2091 / *
Med glädje jag sjunger (Solskenssång nr: 220) / Ork. / X 1778 / *
Min Frälsare och jag (Solskenssång nr: 204) / Ork. / X 2091 / *
Min moders bibel (Solskenssång nr: 13) / Ork. (Insp. 18.09.1928) / X 2913 / *
Minns du kära barndomshemmet (Solskenssång nr 270) / Ork. / X 1778 / *
Mitt hem är ej på jorden (Solskenssång nr 69) / Ork. / X 2088 / *
Mäktig är herren (Solskenssång nr: 371) / Ork. (Hjalmar Meissners ork. Insp. 16.09.1929) / X 3285 /
När sol går i skog (Solskenssång No 303) / Ork. (Medl. ur Hovkap. insp.  18.09.1928 / X 2854 / *
O, att jag kunde som lärkan sjunga (Solskenssång No 202) / Orkester / 23.05.1924 / X 2089 / *
O, du, ljuvliga hem (Solskenssång nr: 252) / Ork. / X 1776 / *
Snart skall Jesus komma åter (Solskenssång nr 335) / Ork. (Insp. 18.09.1928) / X 2855 / *
Solsken i min själ i dag (Solskenssång nr: 333) / Ork. (Medl. ur Hovkap. insp. 18.09.1928) / X 2854 / *
Sprid solsken (Solskenssång nr: 345) / J.A. Hultman / Ork. / / HMV X 3222 / *
Strålande hem i fjärran (Solskenssång No 188) / Orkester / 23.05.1924 / X 2089 / *
Säg har du i dag ej en blomma (Solskenssång Nr 201) / Ork. (Insp. 05.1923) / X 1777 / *
Säll är den själ (Solskenssång nr: 370) / Ork. (Hjalmar Meissners ork. Insp. 16.09.1929) / X 3285 /
Tidens tecken (Solskenssång No 56) / Orkerster / X 2090 / *
Vila vid Herren allena (Solskenssång nr: 336) / J.A. Hultman / Ork. / / HMV X 3222 / *
Änglavakt (Solskenssång No 46) / Orkerster / X 2090 / *

Personal Record (Columbia)
Stridssång på Harmageddon / / N.Y. 1914 / 33166 / 
Du lilla fågel / / N.Y. 1914 / 33169 / 

Stjärn-Record
Aftonhymn (Solskenssång Nr 70) / J.A. Hultman / Ork. / 49313 /
Aldrig ensam / Piano / 1138 / *
Barndomshemmet / Ork. (Insp. Berlin 1912) / 49303 / *
Barndomsminnet (Ur "Hem och fosterjord") / Ork. (Insp. 1912) / 49306 / *
Glöm aldrig bort de kära (Solskenssång 92) / Piano (Insp. 1912) / 49302 / *
Han är likadan idag (Solskenssång Nr 23) / Piano / 49299 /
Hemma, hemma! (Solskenssång Nr 27) / Piano / B 1134 / *
Härliga solskensland! (Solskenssång Nr 11) / Piano / 1139 / *
Jag blickar upp till det ljusa land (Solskenssång No 86) / Orkester (Insp. 1912) / 49320 / *
Jag vill sjunga en sång om det härliga land (Solskenssång No 103) / Orkester / 49321 / *
Loven Gud, hallelulja / Piano / B 1129 / 
Låt oss sprida solsken (Solskenssång No 6) / Orkester / 49312 / *
Låtom oss sjunga Sveriges ära! / Ork. / B 1142 / 
Längtan till fosterjorden (Ur "Hem och fosterjord") / Ork. (Insp. 1912) / 49304 / *
Lärksången / Ork. (Insp. Berlin 1912) / 49315 / *
Min moders bibel (Solskenssång No 13) / Piano / 1128 / *
Morgonsång (Solskenssång Nr 95) / Ork. / B 1141 /
När han kommer (Solskenssång Nr 87) / Ork. / B 1133 /
Närmare Gud, till dig / Ork. (Insp. Berlin 1912) / 49323 / *
Om jag ägde allt men icke Jesus (Solskenssång Nr 50) / Ork / B 1145 / *
Se, hur fågeln glatt sej svingar (Solskenssång nr 94) / Ork. (Insp. 1912) / 49317 / *
Se, hur fågeln glatt sej svingar (Solskenssång nr 94) / Ork. (Insp. 1912) / 49304 / *
Tack, o Gud för vad som varit (Solskenssång nr 8)/ Piano (Insp. Berlin 1912) / 49300 / *
Var finner jag vilan så skön (Solskenssång nr 21) / Piano (Insp. 1912) / 49298 / *
Vart går din väg? (Solskenssång nr 88) / Piano / B 1131 / *

Musikaliska alster
En blomma på min moders grav ~ T&M
Hem, hem ofta vi sjunga ~ T&M
Härliga dag ~ T&M
Längtan till fosterjorden ~ T&M
Mer än millionär ~ T&M
Sköna vår med himmel klar ~ T&M
Släpp nu litet solsken in ~ T&M
Stridssång på harmageddon ~ T&M
Så älskade Gud världen ~ T&M

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga