Johansson Brothers
Ett namn som bröderna Ivan och Weine Renliden (då Johansson) använde i ungdomen då de uppträdde tillsammans.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga