Ivar Nilsson (19.03.1877 - 07.08.1929)

Skådespelare. Född i Lösens socken, Blekinge. Gick Dramatens elevskola 1900 - 01. Ansågs som en av svensk teaters "stora" i slutet av 1910-talet. Medverkade i en enda film.

Skivinspelningar
Gram. Company
Amerikabåtens afgång / Axel Högel - Curt Welin - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
Ett nykterhetsmöte / Axel Högel - Curt Welin - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 393 / *
Nyårsafton i hemmet / Axel Högel - Curt Welin - Stina Nordström / Talskiva (Insp. 24.05.1919) / X 392 / *

Film
1921 Högre ändamål

- Till första sidan -
© Svänga-Benga