Ivar Martinsson
Sångare.
Skivinspelningar
Columbia
Drömvalsen / Hawaijikapellet / 8560 / *
Syrendoft / Hawaijikapellet / 8560 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga