Ivar Karlsson (1905 - 2000)

Musiker (dragspel). Född i Jularbo i Dalarna som son till sockenspelemannen Alfred Karlsson (1864 - 1952) och yngre bror till Carl Jularbo. Började som barn att spela dragspel och redan som 14-åring anlitades han som spelman på danser och fester. Som 16-åring köpte han sitt första egna spel och blev känd som en duktig speleman. Efter skolan utbildade sig till målare men startade så småningom sin egen orkester, Ivar Karlson-Jularbos kvartett, som turnerade i Dalarna Värmland och Västmanland i början på 1930-talet. Trots sina framgångar som speleman gjorde han bara en enda (känd) skivinspelning och forsatte att ägna sig åt målaryrket. Han kom dock att medverka, tillsammans med brodern Sigge Karlsson, i radioprogrammet "Speldosan" 1952 vilket ledde till att de fick medverka i Ragnar Klanges nyårsvakor m.m.

Skivinspelningar 
Harmonium
Krylbohambo / Karl Karlsson-Jularbo - Ivar Karlsson (Insp. 08.1921) / H 12 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga