Ivar Hallbäck (11.01.1897 - 06.08.1978)

Operasångare (tenor), skådespelare. Född i Stockholm som son till Oscar Bergström men uppväxt hos fosterföräldrar i Hallsberg. Kom 1927 till operakören och ingick 1929 - 39 i Wiggerskvartetten. Debuterade på film 1930 och gjorde sedan ett 20-tal filmroller.

Skivinspelningar
Verkar inte ha gjort några skivinspelningar i eget namn
H.M.V.
Frihetsbröderna, potp. del 1&2 / Soli och kör (operakören) / Nils Grevillius och hans ork. (Insp. 07.05.1930) / HMV Z 208 /

Odeon
The Kittens Band / Zarah Leander - Ivar Hallbäck [?] / Ork. (Insp. 19.11.1931) / SA 162 989, D 2367 /

Filmer
1930 Kronans kavaljerer 
1931 Brokiga Blad 
1932 Ett skepp kommer lastat 
1941 Fröken Vildkatt 
1943 En melodi om våren 
1946 Driver dagg faller regn 
1947 Maj på Malö 
1947 Tösen från Stormyrtorpet 
1948 En svensk tiger 
1949 Bohus Bataljon 
1949 Lång-Lasse i Delsbo 
1950 Rågens rike 
1952 Bättre 50-tal 
1952 Kalle Karlsson från Jularbo 
1952 När syrenerna blomma 
1953 Folket i fält 
1953 Ursula - flickan i finnskogarna 
1954 Café Lunchrasten 
1954 Gud Fader och tattaren 
1955 Finnskogens folk 
1956 Främlingen från skyn 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga