ISI skivetikett
I.S.I
Tyskt skivmärke ägt av Int. Schallplatten-Industrie i Leipzig. Etiketterna var lite speciella då de var tryckta på flera språk. Vissa utgåvor med svenska artister gavs även ut som "Bravo" och hade I.S.I. märket överklistrat med Bravo etikett. En del inspelningar återutgavs också av Cezar.

- Till första sidan -


524 Neger-schottis / Instrumental / Dragspelduett O. & R. Sundkvist / Berlin 1913 / 
526 Frnce-polka / Instrumental / Dragspelduett O. & R. Sundkvist / Berlin 1913 / 
526 Gökvalsen / Instrumental / Bröderna Sunsquist, dragspel / Berlin 1913 /
527 Midsommarvalsen / Instrumental / Oscar och Ragnar Sundqvist, dragspel / Berlin 1913 /

4001 Fjäriln vingad / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4001 Om fiskafänget / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 
4002a Fader Bergström stäm upp och klinga / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4002b Liksom en herdinna / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4003a Hvila vid denna källa / Albin Lindahl / Luta / Berlin 1914 /
4003b Fredmans epistel 50. "Febus förnyar" / Alibin Lindahl / Luta / Berlin 1914 /
4004a Till broder Bergström / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4004b Käraste bröder, systrar och vänner / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4005a Glimmande nymf / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4005b Fredmans epistel 78 / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4006 Fredmans epistel 16 / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4006 Märk hur vår skugga / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4007 Bröderna fara väl vilse ibland / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4007 Vår Ulla låg i sängen och sov / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4008a Fredmans epistel 49. "Mamsell Ulla, märk mamsell" / Alibin Lindahl / Luta / Berlin 1914 / 
4008b Fredmans sång om gubben Noack / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4009 Kom nu vår flicka / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4009 Parterna synas kring Bacchus / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4010 Du är så vacker för mina ögon / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 /
4010 Sjömansvisa / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 /
4011 Arietta ur "Fader vår" / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 /
4011 Hymn / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 /
4012 Och flickan gick på ängen / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 /
4012 Om dagen vid mitt arbete / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 /
4013 Kvinnsvisa / Eigén / Nilsson / Berlin 1914 /
4013 Södermanlands paradmarsch / Eugen Nilsson / / 1914 /
4014 En sjömansvisa / Eugen Nilsson / / 1914 /
4014 Vilka namn som äro riktigt comm il faut / Eigén / Nilsson / Berlin 1914 /
4015 Ensamjungfrun / Eugen Nilsson / / 1914 /
4015 Pansarbåtsvisan / Eugen Nilsson / / 1914 /
4016 Ajö / Eugen Nilsson / / 1914 /
4016 Sommarkvitter / Eugen Nilsson / / 1914 /
4017 Medborgarsång / Ernst Brunman / / 1914 /
4017 Sten Sture / Ernst Brunman / / 1914 /
4018 Den käraste sagan / Ernst Brunman / / 1914 /
4018 Tattare-Emma / Ernst Brunman / / 1914 /
4019 En ros i december / Albin Lindahl / Luta / 1914 /
4019 Irmelin Rose / Ernst Brunman / / 1914 /
4020 Fredmans sång 41 (Joachim uti Babylon) / Studentkvartett / / 1914 / 
4020 Fredmans sång 82 (Vila vid denna källa) / Studentkvartett / / 1914 / 
4021 Suomis sång / Student-kvartett / / 1914 /
4021 Vårt land / Student-kvartett / / 1914 /
4022 Näckens polska / Student-kvartett / / 1914 /
4022 Tvenne danslekar / Student-kvartett / / 1914 /
4023 Julsång / Elin Sjögren / / 1914 /
4023 Påsksång / Elin Sjögren / / 1914 /
4024 Sverige / Elin Sjögren / / 1914 /
4024 Visa i folkton / Elin Sjögren / / 1914 /
4025 Aria ur "Elias" / Elin Sjögren / / 1914 /
4025 Hur ljuft det är att komma / Elin Sjögren / / 1914 /
4026 Ave Maria / Elin Sjögren / / 1914 /
4026 Lofoffer / Elin Sjögren / / 1914 /
4027 Mattinata / Sven d'Ailly / / 1914 /
4027 Tre vandrare / Sven d'Ailly / / 1914 /
4028 Asra / Sven d'Alliy / / Berlin 1914 /
4028 I en mörk och dyster skog (Ur "Cornevilles klockor") / Sven d'Alliy / / Berlin 1914 /
4029 Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" / Einar Ralf / / 1914 /
4029 En sommarpolkett / Einar Ralf / / 1914 /
4030 Bondetågsmarsch / Einar Ralf / / 1914 /
4030 Storstugans marsch / Einar Ralf / / 1914 /
4031 Blif min så är världen min / Birger Schücker / / 1914 /
4031 Non è ver / Birger Schücker / / 1914 /
4032 Du gamla du fria / Birger Schücker / / 1914 /
4032 Romans ur "Gasparone" / Birger Schücker / / 1914 /
4033 ?? / Birger Schücker / / 1914 /
4034 ?? / Birger Schücker / / 1914 /
4035 ?? / Birger Schücker / / 1914 /
4036 Ack Värmeland du sköna / Oscar Ralf / / 1914 /
4036 Soldatgossen / Oscar Ralf / / 1914 /
4037 Den bästa dans är tango ur " Tangoprinsessan" / Oscar Ralf / / 1914 /
4037 Thalia-tango / Oscar Ralf / / 1914 / 
4037 Tänk om sankte Per det visste / Oscar Ralf / / 1914 /
4038 Låt oss gå till Hagenbeck / Oscar Ralf / / 1914 /
4038 Putte, du är min ögonsten / Oscar Ralf / / 1914 /
4039 Flickor äro som änglkar små / Oscar Ralf / / 1914 /
4039 Varför vill du ha din hatt / Oscar Ralf / / 1914 /
4040 Aftonsång / Oscar Ralf / / 1914 /
4040 Serenad / Oscar Ralf / / 1914 /
4041 I natt jag dig möter / Oscar Ralf / / 1914 /
4041 Ja, det vill alla flickor så gärna / Oscar Ralf / / 1914 /
4042 Ljufa förtrollarinnor / Oscar Ralf / / 1914 /
4042 Mandom, mod och morske män / Oscar Ralf / / Berlin 1914 /
4043 Maria, Mari! / Oscar Ralf / / Berlin 1914 /
4043 Två varma röda läppar / Oscar Ralf / / 1914 /

11493 Mariette / Instrumental / Orchestra / (Bravo) *
11493 Monte Christo / Instrumental / Orchestra / (Bravo) *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga